Covid19 maatregelen

download document: Gelieve het Covid 19 document bij uw afspraak ondertekend mee te brengen of vooraf door te mailen naar info@orthohenckens.be

COVID 19 MAATREGELEN voor alle orthodontie praktijken

Beste patiënt

Alvorens u binnenkort bij ons in de praktijk een afspraak heeft, is het noodzakelijk dat u ons bepaalde informatie bezorgt en wij u informeren over enkele belangrijke zaken aangaande uw behandeling, uw bescherming en uw veiligheid maar ook die van de andere patiënten en alle praktijk medewerkers. Alvorens een consultatie kan plaatsvinden, moet u eerst de onderstaande voorwaarden lezen en hebben aanvaard. Dit kan ook eenvoudig door via e-mail te bevestigen dat u hiermee akkoord gaat.

Daar we momenteel nog steeds in de Corona-crisis verkeren is het belangrijk dat de behandelend orthodontist en zijn team enkele zaken over uw gezondheid en omstandigheden weten. Dergelijke zaken worden door de orthodontist en team met de nodige zorg en plicht van beroepsgeheim verwerkt

 • Heeft u de afgelopen dagen één van de volgende symptomen gehad? Hoesten-niezen-koorts-geur en/smaak verlies?
 • Heeft u afgelopen maanden Covid 19 gehad?
 • Is er in uw nabije familie (contacten) iemand die de laatste 14 dagen de volgende symptomen heeft gehad? Hoesten-niezen-koorts- geur en/of smaak verlies?
 • Is er iemand in uw nabije omgeving die het virus Covid 19 actief heeft doorgemaakt?
 • Heeft u diabetes, heeft u een immuunziekte, bent u hartpatiënt?

Indien u op de dag van afspraak één van deze vragen positief beantwoordt, gelieve de praktijk telefonisch te contacteren en informeren.

Wat mag u verwachten van uw orthodontist? De praktijk is momenteel zodanig aangepast dat alle noodzakelijke extra veiligheids- en hygiënemaatregelen zijn getroffen om u als patiënt veilig te kunnen behandelen. Enkel de orthodontist en de stoelassistente komen dicht bij u, de assistentes behouden de correcte afstand tot u van 1,5 m.

Dit betekent vooral ook langere tijden tussen de verschillende patiënten en dus veel minder consultaties per dag in onze praktijk.

Momenteel worden daarom ook enkel de lopende controles terug opgenomen en enkel behandelingen uitgevoerd waarbij geen aerosol ontstaat.

Aerosols zijn minutieuze kleine waterdruppels die als een wolk verspreid worden in de ruimte en die onder andere ontstaan bij behandelingen waarbij tandheelkundige boormachines met waterkoeling gebruikt worden en/of tandsteen verwijderd wordt en de water-luchtspuit (maar ook bij gewoon niezen en hoesten). Dit betekent dat het (her)kleven van blokjes, het herstellen van retentiedraden, het verwijderen van blokjes en mogelijks andere behandelingen waarvan de orthodontist beslist dat deze niet kunnen uitgevoerd worden, moeten uitgesteld worden.

WAT WORDT ER VAN U ALS PATIENT VERWACHT?

 • Poets thuis, voordat u naar de praktijk komt, reeds grondig uw tanden, anders moeten wij u zonder behandeling terug naar huis sturen. Het besmettingsgevaar is dan namelijk veel te groot.
 • Hou er rekening mee dat het toilet in de praktijk afgesloten is.
 • Kom op tijd naar de praktijk. De afspraken moeten zeer stipt verlopen om veilig te werken.
 • Wacht buiten indien er in de wachtzaal onvoldoende afstand gehouden kan worden en ga in dat geval pas binnen als er iemand naar buiten komt.
 • Kom alleen binnen, eventuele begeleider wacht best buiten de praktijk (max. 1 begeleider die niet tot de risicogroep behoort bij jonge kinderen: jonger dan 12j).
 • Ontsmet de handen bij het binnenkomen.
 • Geen jas, tas of gsm mee in behandelkamer.
 • Hou ten allen tijde afstand tot de medewerkers in de wachtzaal en aan het onthaal (social distancing)
 • Breng dit informed consent getekend mee of mail het ondertekend door naar info@orthohenckens.be. Indien u het informed consent document nog niet getekend zou hebben moet u dit eerst tekenen.
 • Luister goed naar de instructies van de praktijkmedewerker die u ontvangt in de wachtzaal.
 • Raak geen handgrepen en deuren aan.
 • Bij binnenkomst wordt u gevraagd uw handen te wassen met water en zeep.
 • En nadien uw mond te spoelen met een ontsmettende vloeistof die wat wit schuim kan veroorzaken.
 • Indien u zou moeten niezen of hoesten geeft u dit duidelijk aan en doet u dit in uw elleboog of met een papieren zakdoekje.
 • Na de behandeling is het noodzakelijk dat u opnieuw uw handen ontsmet.
 • Indien het niet mogelijk is om onvoldoende afstand te houden aan de balie, worden afspraken nadien telefonisch vastgelegd (u moet zelf bellen op ma-di-woe-vrij tussen 9.00 en 16.00) en zullen eventuele rekeningen en andere administratieve zaken digitaal of per post gebeuren.
 • U verlaat de praktijk.

Wij danken u voor uw extra inzet, op deze manier zullen we u vlot en veilig kunnen behandelen.