Onze visie

In onze praktijk houden we van een persoonlijke aanpak. Elke patiënt krijgt een behandeling op maat die op voorhand met hem/haar/de ouders besproken wordt. Hierbij proberen we de beste oplossing aan te bieden voor het probleem dat zich voordoet.

Ook hygiëne is voor ons zeer belangrijk. Aan de ene kant is er de hygiëne in de praktijk. De normen hieromtrent worden steeds strikter en dat volgen we dan ook op de voet. Aan de andere kant is er natuurlijk ook de mondhygiëne van de patiënt. Een orthodontische behandeling kan maar vlot verlopen als de apparatuur mooi zuiver gehouden wordt door de patiënt. Daarenboven is het uiterst belangrijk dat de gezondheid van de tanden en het omliggende tandvlees altijd op de eerste plaats komen. Dit wordt dan ook tijdens de behandeling nauwkeurig mee opgevolgd.

Stiptheid en efficiëntie is onze grote troef! We proberen ervoor te zorgen dat de wachttijd voor iedereen zo kort mogelijk is zodat een vlotte en aangename samenwerking ontstaat. We verwachten van de patiënt dan ook de nodige discipline en correctheid wat betreft afspraken en overeenkomsten om dit voor iedereen mogelijk te maken.

Verder beschikken we over een eigen labo waarin bepaalde types van beugels gemaakt worden en eventueel kleine herstellingen kunnen gebeuren. Dit zorgt ervoor dat we behandelingen zo vlot mogelijk kunnen laten verlopen en dat overlast bij eventuele herstellingen/aanpassingen zo veel mogelijk beperkt wordt.