Orthodontische behandeling

Verschillende stappen
Stap 1: eerste consultatie/advies

Dit gebeurt meestal op aanraden van de persoonlijke tandarts maar een verwijsbrief is niet noodzakelijk om een afspraak te kunnen maken. Tijdens deze eerste kennismaking maken we een inschatting van de ernst van de orthodontische afwijking bij de patiënt.

Op basis van deze eerste indruk kunnen verschillende beslissingen genomen worden:

 • 1.   Er is (nog) geen ortho-behandeling nodig.
 • 2.   Er kan of moet nog gewacht worden. De patiënt krijgt een afspraak ter opvolging, meestal na een half jaar of een jaar.
 • 3.   Het moment voor ortho-behandeling is aangebroken. We gaan de nodige gegevens verzamelen.

Gegevens verzamelen

 • 1.   Afdrukken van de boven- en ondertandboog waarvan in het labo gipsmodellen gemaakt worden
 • 2.   RX-foto’s die ons een idee geven van wat er zich onder het tandvlees en in het kaakbeen bevindt.
 • 3.   Digitale foto’s van het gezicht en de tanden.

Op basis hiervan maakt de orthodontist een gedetailleerd behandelplan op dat tijdens de volgende afspraak met u besproken wordt.

Zowel kinderen als volwassenen komen in aanmerking voor een orthodontische behandeling.

Behandeling stap 1
Stap 2: bespreking

Tijdens de bespreking wordt het behandelplan besproken met de patiënt en/of de ouders. Zo krijgen ze een concreet idee van:

 • het soort apparatuur
 • de geschatte duurtijd
 • de kostprijs
 • de alternatieven
 • de eventuele ongemakken

Op dit moment zal ook de ingevulde kennisgeving meegegeven worden om in te dienen bij het ziekenfonds zodat u recht heeft op terugbetaling van een deel van de behandeling.

Dit is ook de ideale gelegenheid voor de patiënt en de ouders om vragen te stellen. Na de bespreking is het aan hen om te beslissen of ze met de ortho-behandeling willen starten. Indien er verschillende mogelijkheden zijn, moet er ook beslist worden welk alternatief hun voorkeur uitdraagt.

Na de bespreking wordt er een schriftelijk verslag verstuurd naar de tandarts met de foto’s en röntgenfoto’s die we genomen hebben. Op die manier is de tandarts ook op de hoogte van de behandeling en kunnen de genomen foto’s eventueel gebruikt worden.

Behandeling stap 2
Stap 3: de actieve behandeling

Er drie verschillende behandelingsmomenten:

 • 1. Vroege behandeling: meestal rond de leeftijd van 9 jaar. Om een maximale terugbetaling te ontvangen, moeten we starten vóór de leeftijd van 8 jaar en 6 maanden.
 • 2. Behandeling tijdens de puberteit: wanneer (bijna) alle tanden zijn gewisseld. Om recht te hebben op terugbetaling moet de kennisgeving voor orthodontische behandeling ten laatste bij de mutualiteit ingediend worden vóór de leeftijd van 15 jaar.
 • 3. Volwassen behandeling: alle tanden zijn gewisseld en de patiënt groeit niet meer.

Behandelingen die veel tijd in beslag nemen bv. het plaatsen van vaste apparatuur (“blokjes”) worden tijdens de schooluren ingepland. De perfecte positionering van de apparatuur is van essentieel belang dus we nemen graag de tijd om in alle rust en concentratie te kunnen werken. Ook wordt er op dat moment een poetspakket meegegeven en uitgebreid uitgelegd hoe de apparatuur onderhouden en gepoetst moet worden.

U kunt aan ons een attest vragen op de dag van de behandeling. Het ministerie van onderwijs geeft de toestemming om orthodontische behandelingen tijdens de schooluren te laten doorgaan.

Korte afspraken vinden steeds plaats na de schooluren, tenzij er afspraken gemist worden of er een herstelling nodig is.

Regelmatige controle van de apparatuur is belangrijk. Het is dan ook noodzakelijk dat de afspraken strikt worden nagekomen. Indien u vaak een afspraak verplaatst of niet nakomt kunnen we geen mooi eindresultaat bereiken en zal de behandelingsduur verlengd worden.

Behandeling stap 3
Stap 4: retentiefase

Om te zorgen dat het bereikte eindresultaat behouden wordt, voorzien we na de actieve behandeling een vaste retentiedraad of een doorzichtige plastieken retainer. Op regelmatige basis zullen we deze draad of beugel controleren om te zien of alle tanden mooi op hun plaats blijven staan. Het is van groot belang dat er zorg gedragen wordt voor deze laatste fase om te verzekeren dat het bereikte eindresultaat behouden blijft.

Behandeling stap 4
Belangrijk

Tijdens de orthodontie-behandeling is de 6-maandelijkse controle bij de eigen tandarts zeer belangrijk en niet te vergeten!